Oprava rozvodov elektriny

Rozvody elektriny

Opravy elektriny zverte do rúk len elektrikárovi! Je to oblasť, kde sa skutočne neoplatí svojpomocne nič opravovať, pokiaľ sa v tom skutočne nevyznáte.

Pri našej praxi sa najčastejšie stretávame s týmito problémami:

  • poruchy zástrčiek - staré alebo rozbité zástrčky, nefungujúce zástrčky, zlomené prívodné káble, hlavne ak ide o staré hliníkové rozvody
  • poruchy vypínačov - iskrenie a chrčanie
  • poruchy starých ističov - istič sa nedá znova nahodiť a je potrebné vymeniť ho za nový
  • poškodenie rozvodu elektriny napr. prevŕtaním alebo iným poškodením pri stavebných prácach
  • nedostatočná kapacita rozvodu - hlavne pri zapojení nového silového spotrebiča (práčka, umývačka, sušička)

Drobné opravy, pokiaľ sa pri práci nevyskytnú iné neplánované a nepredvídateľné veci, sa zvyčajne dajú zvládnuť zhruba do dvoch hodín. Ak ide o väčšie opravy, napr. dotiahnutie nového rozvodu kvôli novej sušičke, treba rátať s vyššou investíciou, pretože je potrebné pripraviť nový rozvod (zasekať do steny), uložiť kábel, osadiť krabicu na zástrčku, zapojit zástrčku, zasekané časti opraviť, namontovať a zapojiť v rozvodnej skrini nový istič. Každopádne sa radi pustíme aj do menších opráv ako je výmena zástrčky či vypínača. Skontrolujte si aj vy doma v akom stave máte ističe a ak vyzerajú veľmi staro (napr. čierne bakelytové), tak porozmýšľajte nad ich výmenou.

Aj rozvody elektriny sa dajú robiť nielen podľa normy ale aj rozumne :)

  • káble treba viesť (ak sa to dá) vodorovne alebo zvislo, ideálne priamo v smere zo zástrčky alebo vypínača, aby sa dal ľahšie identifikovať skrytý kábel keď potom vŕtame do steny
  • väčšinou nie je potrebné používať samostatné prepájacie krabice so svorkovnicou, ale všetky spoje riešiť priamo vo vypínači alebo zástrčke. Takýmto spôsobom bude vždy prístup ku všetkým spojom, aj keď sa možno niekedy minie trocha viac káblu.
  • elektrokrabičky na zástrčky sa dajú osadiť do roviny a do správnej hĺbky, ak ich je viac vedľa seba, krabičky sa dajú spájať dokopy
  • diery na krabičky sa dajú do väčšiny materiálov (okrem betónu) robiť špeciálnym vrtákom, ktorý vytvorí otvor presne na krabicu. Ak sa na to ide zbíjačkou, tak vzniká oveľa viac prachu a neporiadku.
  • drážky na káble sa dajú do vápenných omietok (váčšina starších tehlových bytov) robiť relatívne presne zbíjačkou, ak sa použije sekáč na drážkovanie